COMERCIAL CAMIL CAMPS, S.L.
Centre de Recollida i Transferència de Subproductes Animals. Nº Oficial: ESP08602400
Pol. Ind. Palaudàries
C/ Maresme, Nau 2
08185 Llicà de Vall
Barcelona
Tel. 938437800 - Fax. 938437535
Email: comercial@comcamcam.com